AL TEU SERVEI
Obra nova, rehabilitació i restauració

Som una empresa amb un llarg recorregut en el sector de la construcció i promoció immobiliària,

que es focalitza en la construcció d’edificacions d’obra nova i rehabilitació integral, principalment en projectes amb especial rellevància i dificultat.

CONSTRUCCIÓ D’EDIFICACIONS D’OBRA NOVA

Construcció d’edificis d’habitatges i promocions immobiliàries.

Construcció d’habitatges unifamiliars, xalets i cases adossades.

Construcció d’edificis comercials i d’oficines.

Construcció de naus industrials, centres logístics i aparcaments.

Construcció d’edificis mèdics, sanitaris, docents i col·legis majors.

REFORMA I REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICACIONS

Reforma i ampliació d’habitatges unifamiliars.

Rehabilitació d’edificis d’habitatges i reforma de pisos.

Rehabilitació i ampliació de centres comercials i de negoci.

Reforma i rehabilitació per a l’hoteleria, allotjament i restauració.

Reforma i rehabilitació de façanes, cobertes i recobriments d’edificis.

RESTAURACIÓ D’EDIFICACIONS HISTÒRIQUES

Restauració d’edificis catalogats i especialment protegits.

Restauració d’edificis, béns i elements culturals i lúdics.

Restauració d’arquitectura sacra (Esglésies, Parròquies, Capelles, Escoles).

Restauració d’espais i elements amb complexitat i/o dificultats afegides.

Restauració de façanes i elements inherents a les mateixes.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D’EDIFICACIONS I HABITATGES

Adequació d’edificis i habitatges als canvis i exigències normatives. 

Adequació i renovació d’instal·lacions.

Actuació a espais, accessos i zones comuns.

Intervenció a terres, sòls, sostres, cobertes i recobriments.

Instal·lació de tancaments i elements exteriors.

PARTICULARS

Construcció d’habitatges unifamiliars.

Reforma i ampliació d’habitatges unifamiliars.

Promotors

Construcció d’edificis d’habitatges i promocions immobiliàries.

Rehabilitació d’edificis d’habitatges i reforma de pisos.

EMPRESES I INSTITUCIONS

Construcció d’edificis comercials i oficines.

Construcció de naus industrials, centres logístics i aparcaments.

Construcció d’edificis mèdics, sanitaris, docents i col·legis majors.

Rehabilitació i ampliació de centres comercials i de negoci.

Reforma i rehabilitació per a l’hoteleria, allotjament i restauració.