CONSTRUCTION COMPANY SINCE 1865

The origins of our professional presence in the construction sector go back five family generations.

We have carried out more than three hundred works successfully delivered.

We are a company with a proven economic solvency.

EXPERIENCE & SOLVENCY

EFFICIENCY - RIGOUR - COMMITMENT

We are a company committed to sustainable development and spirit of achievement to offer an efficient and transparent service, creating added value for our customers, suppliers and employees.

QUALITY

GUARANTEE & CONFIDENCE

The quality of our work and after-sales service is a guarantee for our clients.

The experience and commitment of our team are your best ally.

I+D

La necessitat i obligació de millora dels procediments i processos interns i d’organització de la nostra companyia, així com els productes i serveis que desenvolupem, juntament amb els avenços i requeriments tecnològics, ens han evocat a dur a terme un protocol d’investigació i desenvolupament basat en les següents premisses:

Establiment d’una Política d’innovació

Assegurar els projectes i les activitats de r+d+i desenvolupats a l’emrpesa

Millora continua dels sitemes de gestió i innovació

Maximització de la implicació dels treballadors i col.laboradors

Innovació en estructures; materials, ecologia i domòtica; maquinaria emprasa

 

Passió pel treblla

Capacitat d'adaptació

Tecnologia

I + D

Medi ambient

Els  orígens  de  la  nostra  presència  professional  al  sector  de  la  construcció es remunten a cinc generacions familiars.

 

Hem realitzat més de tres-centes obres entregades amb éxit.

Som una empresa amb una solvència econòmica demostrada.

EXPERIENCIA I SOLVENCIA

[et id="555"]