CONSTRUCCIÓ D'EDIFICACIONS D’OBRA NOVA​

 • Construcció d’edificis d’habitatges i promocions immobiliàries.
 • Construcció d’habitatges unifamiliars, xalets i cases adossades.
 • Construcció d’edificis comercials, d’oficines i despatxos.
 • Construcció de naus industrials, centres logístics i aparcaments.
 • Construcció d’edificis mèdics, sanitaris; docents i col·legis majors.
 • Construcció de gimnasos, zones esportives, termals i d’aigües.
 • Urbanització d’espais annexes a les construccions i zones d’esbarjo.
 • Construcció per a les Administracions Estatal, Autonòmiques i Locals.

Reforma i rehabilitació integral d'edificacions

 • Reforma i ampliació d’habitatges unifamiliars.
 • Rehabilitació d’edificis d’habitatges i reforma de pisos. 
 • Rehabilitació i ampliació de centres comercials i de negoci.
 • Reforma i rehabilitació per a l’hoteleria, allotjament i restauració.
 • Reforma i rehabilitació de façanes, cobertes i recobriments d’edificis.
 • Reforma i rehabilitació d’aparcaments, subterranis i búnkers.
 • Reforma i rehabilitació d’edificis institucionals i administratius.
 • Reforma per a les Administracions Estatal, Autonòmiques i Locals.

Restauració d’edificacions històriques

 • Restauració d’edificis catalogats i especialment protegits.
 • Restauració d’edificis; bens i elements culturals i lúdics.
 • Restauració d’arquitectura sacra (Esglésies, Parròquies, Capelles, Escoles).
 • Restauració d’espais i elements amb complexitat i/o dificultats afegides.
 • Restauració d’edificis paraestatals, institucionals i administratius.
 • Restauració de façanes i elements inherents a les mateixes.
 • Adequació d’edificis a les necessitats de l’entorn i normativa en vigor.
 • Implementació de procediments organitzatius, de control de qualitat i innovació.

Conservació i manteniment d’edificacions i habitatges

 • Actuació a espais, accessos i zones comuns.
 • Intervenció a terres, sols, sostres, cobertes i recobriments.
 • Instal·lació de tancaments i elements exteriors.
 • Adequació i renovació d’instal·lacions elèctriques.
 • Actuació al laminat de vidres de les façanes.
 • Sanejament i neteja interior i exterior d’edificacions.
 • Adequació d’edificis i habitatges als canvis i exigències normatives.
 • Actuacions sostenibles i amb materials ecològics i procediments innovadors.